Om kemi

Enhver, der vedkender at være ved sine fulde fem, ved, at kemi er noget med skadelige stoffer, og at ordet kemi faktisk burde forbydes at optræde i det danske sprog. Se blot på det polære opløsningsmiddel dihydrogenmonoxid, der årligt er skyld i flere dødsfald end noget andet stof. Denne side vil derfor bl.a. være helliget det formål at udbrede kendskabet til den farlige kemi, men også at bringe noget relevant information.

Ny bog: Læs den før din kollega, studiekammerat, nabo mv.

http://nyttf.dk/?pagetype=book&vareid=64005-1

Om ordet kemi

Oprindelsen af ordet kemi og kemiker fortaber sig i det uvisse. Godt nok støder man i gamle skrifter på beslægtede udtryk som alchymist, hvilket betyder guldmager; men ved en mere tilbundsgående undersøgelse finder man, at oprindelsen muligvis skal søges i en kendt festforening ved navn @lkymia. Der er derfor gode indicier på, at ordet alk-ymist er nært beslægtet med ordet alk-oholist. Heraf skulle alkymia være beslægtet med alkohol, der er et gammelt arabisk ord med betydningen fint pulver - og det er jo netop, hvad meget kemi går ud på.

Advarsel

Mens du læser dette, vil du blive udsat for elektromagnetisk stråling. Der kan ikke tages ansvar for følgevirkningerne, og påvirkningen vil vare resten af livet, hvad enten du slukker computeren eller ej.

 

Klik herunder for at læse manuskiptet til en artikel om kvanteteoriens 100 års jubilæum. Artiklen blev bragt i Jyllands-Posten den 17.12.2000.

Artikel i JP

Klik herunder for at læse en artikel om historisk kemi, bragt i Dansk Kemi nr. 6/7-2007.

Artikel i Dansk Kemi

(NB. Bemærk symbolet p under brøkstregen i figurteksten på side 40. Det skal ikke være p, men derimod π)

 

Lænker til kemiverdenen

Kemisk Institut (Århus Universitet)

Dansk Kemi

Artikler på dansk fra alle dele kemiverdenen.

BFT

BFT (Bionic Fuel Technology) er et tysk firma, der har udviklet en ny metode til at omdanne organiske restprodukter til bioråolie.

Interesserer man sig for andre "eksotiske" brændsler, kan man her læse en artikel fra tidsskriftet GeologiskNyt om brændstoffet orimulsion.

ACDLabs

Savner du et gratis kemitegneprogram, så er der hjælp at hente her

 

Denne side er langt fra, som den skal være, så kig ind på et senere tidspunkt!