Nyheder

Nyheder fra hele verden samt ind og udland - nyhedsarkivet vil jævnligt blive ajourført

 

25.6.2009

Ifølge ikke-registrerede kilder forlyder det, at Politiets Efterretningstjeneste undskylder den omfattende registrering af landets borgere med, at det var nødvendigt for at kunne kåre "PET of the year".

--------------------------

2008

Alle nyheder fra 2008 er desværre blevet bortcensureret, inden de blev lagt på nyhedssiden. Der var nemlig ikke noget at komme efter....

--------------------------

2.12.2007

Ifølge en undersøgelse præsenteret af Søndagsavisen svarer 5 % af de adspurgte, at de ikke ved, om de har prøvet at køre spritkørsel. Man må deraf konkludere, at 5 % af befolkningen på et tidspunkt har været så stive af alkohol, at de ikke kan huske, at de har kørt bil!

 

2.8.2007 - Ny forening vil værne om danskheden i skolebøgerne

Er helt ny forening, der af mange iagttagere placeres på den politiske højrefløj, har set dagens lys. Hovedformålet med foreningen er at værne om danskheden, og det gøres bedst allerede gennem børnenes skolebøger, hedder det i en udtalelse. "Alt for mange skolebøger er inficeret af udenlandsk sprog og især fremmede skrifttyper, og det vil vi gerne at sætte en stopper for", lyder det. Den nystiftede forenings navn er Dansk Font.

 

26.2.2007 - Afsløring! Organiseret organhandel i Danmark

Det viser sig nu, at handel med menneskelige organer slet ikke begrænser sig til at være et asiatisk fænomen. Det finder nemlig også sted i stor stil i Danmark og endda med velrenommerede foretagender som bagmænd. Således kan det nu afsløres, at Kvickly Xtra i denne uge har tilbud på damerester!

--------------------------

10.10.2006

Som følge af Nordkoreas prøvesprængning af en atombombe forlyder det, at Japan nu også vil have atombomber af hensyn til den militære og politiske stabilitet i Stillehavsområdet. Det forlyder dog, at ønsket støder på ringe forståelse fra amerikansk side, for som man udtaler, så har amerikanerne jo allerede givet japanerne to.

 

23.9.2006

Det er kommet frem, at årsagen til, at det aldrig lykkedes CIA at få ram på Osama bin Laden, er, at han havde opgivet falsk adresse. Derfor er brevbomberne altid kommet retur til afsenderen.

 

23.7.2006

Gade afspærret på grund af bombefrygt. Sådan lyder en af dagens overskrifter i flere af landets medier. Det forlyder dog ikke, om årsagen skal findes i de danske udrykningsstyrkers tilstedeværelse i nogle af verdens brændpunkter, og fra Forsvarsministeriet er der foreløbig ingen kommentarer.

 

21.7.2006

Som følge af de mange afsløringer af, at fremtrædende medlemmer af Dansk Folkeparti samtidig tilhører andre organisationer på den yderste højrefløj, er der rygter om, at partiet for at tiltrække en anden gruppe af vælgere overvejer at skifte navn til Dansk Pholkeparti.

 

26.5.2006

De engelske og amerikanske statsledere Tony Blair og Georg W. Bush indrømmer nu, at de har begået fejl i forbindelse med Irak-krigen og grundlaget herfor. Den eneste, der dermed ikke har begået fejl, er den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen.

 

21.5.2006

Øjensynligt skal det nu være forbudt at kigge ned i jorden. Alt for mange mennesker kigger ned i jorden, når de er i byen, i stedet for at kigge på butikkernes udstillingsvinduer. Det er faldet Handelsstandsforeningen for brystet, og her vil man nu foreslå en lovgivning med et forbud, der skal rette op på det problem.

 

21.3.2006

Ifølge velunderrettede kilder vil kredse omkring Dansk Folkeparti have fjernet alle henvisninger til Jomfru Maria i Det Nye Testamente. Således vil man - hvis man starter nu - kunne have fjernet alt, inden krybbespillene starter op mod jul, samt have trykt en ny udgave af juleevangeliet. Beslutningen skyldes, at Jomfru Maria bærer slør, og det er ifølge forslagsstillerne uforeneligt med god dansk kristen skik.

 

15.3.2006

Det er kommet frem, at nedskæringerne i bevillingerne til Fødevarekontrollen skyldes regeringens første skridt på vejen til at gøre op med smagsdommeriet.

 

13.1.2006 (gammel nyhed)

Integrationsminister Rikke Hvilshøj vil have et opgør med den opfattelse af piger, der præger især drenge af anden etnisk baggrund end dansk. Ifølge flere aviser vil hun nu lære indvandrerdrengene, hvad det vil sige at have et moderne dansk kvindesyn.

 

21.2.2006

Ifølge Kristeligt Dagblad oplever mange sindslidende, at religiøsitet snarere bliver set som et sygdomstegn i psykiatrien. I den forbindelse er det nu kommet frem, at der - for at spare sengepladser på de psykiatriske hospitaler - er stillet forslag om at blande antidepressiv medicin i nadveren og alterbrødet i landets kirker.

 

24.1.2006

"Skik følge og land fly"

Regeringen arbejder på en ny lov, der skal kunne give udvisning af udlændinge, der forholder sig sådan i trafikken, at det er til gene for andre. Forslaget, der muligvis er påvirket af Dansk Folkeparti, sigter tydeligvis på den del af de herboende udlændinge, der er fuldt integreret i det danske samfund, idet de opfører sig som etniske danskere i trafikken.

 

11.1.2006

Den schweiziske kemiker Albert Hofmann, der i 1938 lavede den første syntetiske fremstilling af lysergsyrediethyamid, bedre kendt som LSD, fylder 100 år i dag. På journalisters spørgsmål om, hvordan han har tilbragt sit lange liv, udtaler Hofmann, at efter han prøvede stoffet på sig selv, er tiden bare fløjet af sted!

 

6.1.2006

Det forlyder, at der er en ny serie af romanbaserede film på vej til biograflærredet. Filmene er produceret med støtte fra den britiske Anti-Drug Organization og handler om en engelsk skoledreng på syretrip, der har så mange hallucinationer, at han tror, han kan flyve, omgås troldmænd og deltage i Magiske Trekanter. Filmenes hovedtitel er Harry Pot.

 

2.1.2006

Redaktionen ønsker godt nytår og undskylder den manglende opdatering af nyheder i den seneste tid, hvilket skyldes et ophold i hovedstadsområdet, hvor de eneste nyheder at berette om er meningsløs vold og afviste diskoteksgæster.

 

9.12.2005

Hvordan giver man bedst sine medtrafikanter fingeren? Det er emnet for en landsomfattende konkurrence, der netop er blevet udskrevet og især henvender sig til professionelle bladtegnere. Andre interesserede kan dog også sende deres bidrag ind, hvor det gælder om at kåre de 12 tegninger, der på bedste og gerne humoristiske vis beskriver, hvordan man kan give fingeren i trafikken. Modstandere mod initiativet har allerede nu klaget over, at konkurrencen krænker de folk, der gør en indsats for at skabe venlige trafikanter, idet den indbyder bilisterne til at forholde sig aggressivt og provokerende. Protesterne er dog indtil nu blev afvist med, at der jo er ytringsfrihed i landet, og at det derfor må være tilladt at udtrykke sine holdninger, så det længe det ikke skader andre direkte. Indtil protesterne har lagt sig, har aviserne bag konkurrencen valgt at forholde sig anonyme.

 

8.12.2005

For at imødekomme den stigende vold i fodboldkampene barsler det internationale fodboldforbund FIFA med en ide om at indføre nogle flere knockout-kampe.

 

30.11.2005

Arbejdsmarkedspolitik: Regeringen har bebudet et nyt lovindgreb, der på kort sigt vil medføre et stærkt forøget salg af øl på dåse. Man håber hermed at kunne gøre op med de mange flaskehalse på det danske arbejdsmarked.

 

17.11.2005

Ifølge velunderrettede kilder vil kredse, der sættes i forbindelse med Dansk Folkeparti, have lignelsen om den barmhjertige samaritaner fjernet fra Det Nye Testamente. "Historien om at hjælpe andre end sit eget folk passer slet ikke til det kristne Danmark," hedder det i en udtalelse.

 

10.11.2005

Det er kommet frem, at den franske bilindustri står bag de mange optøjer i Frankrig i den sidste tid. Bilindustrien har længe været trængt af de japanske modeller, og det har afstedkommet massefyringer og medfølgende social uro. Efter de talrige bilafbrændinger håber man igen på et større salg af franske mærker.

 

8.11.2005

Den nye finanslov har fået et terrorafsnit, og enhver ved, at der kan sættes et indirekte lighedstegn mellem terror og det at bære slør. Det forlyder derfor, at Walt Disneys "Den store Prinsessebog" skal forbydes, da den tydeligvis indoktrinerer små piger til at tro, at prinsesser går med slør, når de bliver store.

 

Oktober 2005

Det er enhver borgers pligt at hjælpe tilskadekomne og om nødvendigt at yde livreddende førstehjælp til uheldige medmennesker. For at imidlertid alle skal have den mulighed, er der nu indført kvoteordninger, så det kun er tilladt at yde førstehjælp 2 gange på et år. Er man derfor vidne til et større færdselsuheld, skal man vente med at trække flere end to af involverede ud af de brændende biler, indtil man har forvisset sig om, at andre også har opfyldt deres kvote. Opmærksomheden skal i den situation især rettes mod personer, der har lovet at yde førstehjælp, men endnu ikke har gjort alvor af det!

NB. For at der ikke skal herske forvirring om kvoteordningen, gælder den også for hjælp til jordskælvsofre.